Blindprägling

Blindprägling innebär att t.ex. en logotype eller annan text klämms in i papperet på baksidan och sticker ut på framsidan, och ger en specialeffekt på din trycksak

info@visitkort-specialisten.se • Krokslätts Fabriker 6 • 431 37 Mölndal

Tel +46 (0)31 20 48 10 • Tel +46 (0)31 87 30 07


Visitkort-Specialisten den 11 oktober 2016